KJ účetnictví a daně, s.r.o.

KJ účetnictví a daně, s.r.o.

Libomyšl 187
267 23 Libomyšl
IČ: 27380289
DIČ: CZ27380289

Informace o kanceláři KJ účetnictví a daně, s.r.o.

ÚČETNICTVÍ A DAŇOVÁ EVIDENCE

- vedení daňové evidence pro podnikatele (fyzické osoby), evidence peněžních pohybů, majetku, závazků, zpracování výkazů a daňových přiznání

- podvojné účetnictví pro právnické osoby

- účetnictví společností - zpracování a zaúčtování prvotních účetních dokladů, vedení účetních knih, zpracování výkazů a daňových přiznání

- účetnictví neziskových organizací v členění a specifik podle typu organizace a stanov

 

PERSONALISTIKA A MZDY

- personalistika

- zpracování pracovních smluv a dohod konaných mimo pracovní poměr a souvisejících dokumentů

- zpracování mezd a výpočet mezd, odvodů pojistného a daní, vedení mzdových listů, evidenčních listů důchodového pojištění, zpracování přehledů, jednání s pojišťovnami

 

 

ÚČETNÍ PORADENSTVÍ

- účetní poradenství a daně Zastupování na úřadech státní správy.

Fotografie a videa

S kým můžete přijít do kontaktu?

Jaroslava Kuklišová

731 519 778

Cena za služby KJ účetnictví a daně, s.r.o.

Ceny jsou vždy kalkulovány po osobní domluvě.

Kde nás najdete?